Είστε εδώ

Βώρος Φανούριος Κ., «Απόψεις και απόψεις. Ποιες αρχές φιλοσοφίας», Φιλόλογος, τχ. 97 (Φθινόπωρο 1999), σ. 281-283