Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η Θεσσαλονίκη και ο Σολωμός (1820-1912)», Φιλόλογος, τχ. 97 (Φθινόπωρο 1999), σ. 290-295