Είστε εδώ

επικοινωνία

Τίτλος Περιοδικό Τόμος Τεύχος Σελίδα Έτος
Άρθρα. Νέες τεχνολογίες, πολυτροπικότητα στη γλώσσα Φιλόλογος 113 392-403 2003
Η επικοινωνιακή πρόσεγγιση στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές προερχόμενους από την πρώην Σοβιετική Ένωση Φιλόλογος 95 70-85 1999
Θέσεις και σημειώματα. Ο παραλυτικός και ο άγγελος Κυρίου στην κολυμβήθρα Βηθεσδά. Η κολυμβήθρα Βηθεσδά και η κολυμβήθρα των γλωσσικών κωδίκων Φιλόλογος 120 165-166 2005
Θέσεις και σημειώματα. Ο παραλυτικός και ο άγγελος Κυρίου στην κολυμβήθρα Βηθεσδά. Η κολυμβήθρα της γλώσσας και η ιδιόλεκτος Φιλόλογος 120 166-167 2005
Λόγος, προφορικός ή γραπτός αναλόγως των περιστάσεων Φιλόλογος 96 216-232 1999
Μια κοινωνικο-σημειωτική προσέγγιση του θεάτρου Φιλόλογος 50 305-322 1987
Ομιλία του Εμμανουήλ Κριαρά Φιλόλογος 123 75-81 2006
Σημειώματα. E.S.O.P.O.S. (Αίσωπος) Φιλόλογος 96 148-149 1999
Σημειώματα. Η γραφή που μιλάει. Ελληνικό σύστημα αυτόματης ανάγνωσης Φιλόλογος 96 148 1999