Είστε εδώ

Πολυλάς Ιάκωβος, «Σημειώματα. Διονύσιος Σολωμός (1798-1857). Δ΄ Λαμπρές αχτίνες…», Φιλόλογος, τχ. 94 (Χειμώνας 1998), σ. 376-378