Είστε εδώ

Τρικούπης Σπυρίδων, «Σημειώματα. Διονύσιος Σολωμός (1798-1857). Γ΄ Τα ελληνικά δεν τα ηξεύρω, μου λέγει. Συνάντηση Τρικούπη-Σολωμού», Φιλόλογος, τχ. 94 (Χειμώνας 1998), σ. 374-376