Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Δεξίωση-Συνεστίαση», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 218