Είστε εδώ

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 219