Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Τα βραδινά του Φιλολόγου», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 218