Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Από τη δράση του Συλλόγου. Η εκπαιδευτική εκδρομή του Συλλόγου στην Αμφίπολη – Μονή Εικοσιφοινίσσης – Δράμα», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 217-218