Είστε εδώ

Τσολάκης Χρίστος Λ., «Εκλεκτά βιβλία. Αχιλλέα Α. Τζαρτζάνου, Νεοελληνική Σύνταξις (της Κοινής Δημοτικής), δεύτερη έκδοσις, τόμος Α΄ (1946), τόμος Β΄ (1953), Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων, εν Αθήναις», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 212-216