Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Διωγμοί και διωγμοί», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 143-146