Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Πνευματικοί σύμβουλοι μαθητών. Ένας νέος… θεσμός (ανα)γεννιέται», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 141-142