Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Και τώρα σιωπή, τα παιδιά μας γράφουν», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 132-135