Είστε εδώ

Σύλλογος Αποφοίτων Φιλοσοφικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Φιλόλογος, «Σημειώματα. Ανοιχτή επιστολή», Φιλόλογος, τχ. 92 (Καλοκαίρι 1998), σ. 129-132