Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Διόρθωση ημαρτημένων – Μια πρόταση», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 10-16