Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Απίστευτο και όμως αληθινό», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 16-18