Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ο δρόμος του ελληνικού λόγου», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 9-10