Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Γλωσσικών μαθημάτων περιπέτεια», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 8-9