Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μαθημάτων πολυτέλεια και σπατάλη ωρών», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 7-8