Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ο γιγαντισμός των μαθηματικών», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 4-7