Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Παιδεία και επαγγελματική κατάρτιση», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 3-4