Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Τα ανθρωπιστικά γράμματα στο απόσπασμα», Φιλόλογος, τχ. 91 (Άνοιξη 1998), σ. 1-3