Είστε εδώ

Μπάρμπας Τάσος, «Απόψεις και απόψεις. Μύθοι και πραγματικότητες», Φιλόλογος, τχ. 90 (Χειμώνας 1997), σ. 395-396