Είστε εδώ

Βερβεροπούλου Ζωή, «Το πρόσωπο ως πειραματική κατασκευή στο κωμικό γαλλικό θέατρο του Μεσαίωνα», Φιλόλογος, τχ. 88 (Καλοκαίρι 1997), σ. 216-223