Είστε εδώ

Βερβεροπούλου Ζωή, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Ζωή Σαμαρά, Υπόκριση θεατρικού λόγου, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1996», Φιλόλογος, τχ. 88 (Καλοκαίρι 1997), σ. 224-225