Είστε εδώ

Χρυσομάλλη-Henrich Κυριακή, «Αφηγηματική τεχνική, αφηγηματικός χρόνος και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση της λογοτεχνικής μορφής. Έρευνες στους Μυριβήλη, Βενέζη και Φακίνου με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναικείες μορφές», Φιλόλογος, τχ. 88 (Καλοκαίρι 1997), σ. 206-215