Είστε εδώ

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 118-119