Είστε εδώ

Πιστικίδου-Δρόσου Λουκία, «Δύο σχολεία – δύο κόσμοι», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 71-80