Είστε εδώ

Μανακίδου Φλώρα, «Τα βουκολικά επιγράμματα I-IV του Θεόκριτου (Bucolici Graeci, Gow) και το πρώτο ειδύλλιο του Θεόκριτου», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 81-94