Είστε εδώ

Βώρος Φανούριος Κ., «Ένα μοναδικό μάθημα», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 67-70