Είστε εδώ

Καραδημητρίου Αναστάσιος Κ., «Τα αρχαία ελληνικά από το πρωτότυπο στην Α΄ τάξη Λυκείου», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 58-66