Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Ερωτήματα και ερωτηματικά», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 12-14