Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Εθνικό Μουσείο Εκπαίδευσης (Παιδαγωγικό Μουσείο)», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 9-11