Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Δικαίωση», Φιλόλογος, τχ. 87 (Άνοιξη 1997), σ. 15