Είστε εδώ

Χελιδώνη Στεργιανή Σ., «Στρατή Τσίρκα, Μνήμη. Από τη διδακτική στη φιλολογική προσέγγιση και vive versa», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 170-185