Είστε εδώ

Δόικος Παναγιώτης, «Το δίλημμα μύθος ή ιστορία και η αμφισημία της φαντασίας», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 149-169