Είστε εδώ

Τάνης Διονύσιος Ορ., «Η ελληνική γλώσσα μέσα από τα αρχαία, βυζαντινά και λόγια κείμενα. Μια τρίχρονη δοκιμασία», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 186-189