Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το Συνέδριο για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 95-96