Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. [Αβλεψίες]», Φιλόλογος, τχ. 84 (Καλοκαίρι 1996), σ. 96