Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1995, τεύχος 80

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Υπάρχει και ζωντανή ιστορία», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 81-82

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. S.O.S.: Αδιοριστίας παρεπόμενα», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 82-83

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Φλύαρη σιωπή», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 83-84

Χριστοφορίδου Άννα, «Το ποίημα του μεσονυκτίου (Σαπφώ, απόσπ. 168b Voigt). Μια προσωπογραφία», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 92-111

Vitti Mario, «Η παράδοση της νεοελληνικής λογοτεχνίας παράδοση ευρωπαϊκή», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 112-125

Μωραλίδης Ιωάννης Γ., «Μίεζα. Το έτυμο, η σημασία και η ελληνικότητα του αρχαίου πολεωνυμίου», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 126-133

Παπακώστα-Μπενέκου Ναταλία, «Η περιουσία του Οδυσσέα όπως προκύπτει από την Οδύσσεια του Ομήρου», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 134-154

(ανυπόγραφο), «[Αβλεψίες]», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 158

«Βιβλία που πήραμε και Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 159

«Εκδόσεις Κώδικας», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 160

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο Α. Γιαγκόπουλου – Ν. Ξανθόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. (οπισθόφυλλο)

«Κεντρική διάθεση του περιοδικού Φιλόλογος Βιβλιοπωλείο Γρηγόρη», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. (οπισθόφυλλο)