Είστε εδώ

Χριστοφορίδου Άννα, «Το ποίημα του μεσονυκτίου (Σαπφώ, απόσπ. 168b Voigt). Μια προσωπογραφία», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 92-111