Είστε εδώ

Αυγερινού-Τζιώγα Μαρία, «Βιβλιοπαρουσιάσεις. Dimitri Obolensky Η βυζαντινή κοινοπολιτεία. Η ανατολική Ευρώπη, 500-1453. Μετάφραση στα ελληνικά: Γιάννης Τσεβρεμές. Θεσσαλονίκη 1991, (α΄ έκδοση 1971, β΄ έκδοση 1974), Εκδόσεις: Βάνιας», Φιλόλογος, τχ. 80 (Καλοκαίρι 1995), σ. 157-158