Είστε εδώ

Κριαράς Εμμανουήλ, «Η Νεοελληνική Γραμματική του Αγαπητού Τσοπανάκη», Φιλόλογος, τχ. 78 (Φθινόπωρο 1994), σ. 269-287