Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Μάθημα ιστορίας: Ώρα μηδέν», Φιλόλογος, τχ. 78 (Φθινόπωρο 1994), σ. 265-268