Είστε εδώ

Fraenkel Eduard, «Ρώμη και αρχαιοελληνικός πολιτισμός», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 196-212