Είστε εδώ

Σαμαρά Ζωή, «Σημειωτική του θεατρικού λόγου και τελετουργία της ανάγνωσης», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 187-195