Είστε εδώ

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας», Φιλόλογος, τχ. 77 (Φθινόπωρο 1994), σ. 182-186