Είστε εδώ

Φιλόλογος, έτος 1993, τεύχος 72

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Η βιβλιογραφία είναι εδώ», Φιλόλογος, τχ. 72 (Καλοκαίρι 1993), σ. 81-82

(ανυπόγραφο), «Σημειώματα. Το δικό μας ανθολόγιο», Φιλόλογος, τχ. 72 (Καλοκαίρι 1993), σ. 82

Calder William M., «Πώς διάβαζε ένα κείμενο ο Wilamowitz», Φιλόλογος, τχ. 72 (Καλοκαίρι 1993), σ. 83-95

Τζανής Γιάννης, «Το επίγραμμα στην αρχαία Μακεδονία. Ο ποιητής Αδαίος ο Μακεδών», Φιλόλογος, τχ. 72 (Καλοκαίρι 1993), σ. 96-111

Σαμαράς Αθανάσιος, «Η δυστυχισμένη και η τραγική συνείδηση στον Hegel», Φιλόλογος, τχ. 72 (Καλοκαίρι 1993), σ. 112-129

Σπηλιάς Θανάσης, «Η Θεσσαλονίκη στο έργο του Γιώργου Ιωάννου», Φιλόλογος, τχ. 72 (Καλοκαίρι 1993), σ. 140-147

«Βιβλία που πήραμε. Περιοδικά», Φιλόλογος, τχ. 72 (Καλοκαίρι 1993), σ. (έσω οπισθόφυλλο)

«Εκδόσεις Αριστοτέλειο Α. Γιαγκόπουλου – Ν. Ξανθόπουλου», Φιλόλογος, τχ. 72 (Καλοκαίρι 1993), σ. (οπισθόφυλλο)