Είστε εδώ

Τζανής Γιάννης, «Το επίγραμμα στην αρχαία Μακεδονία. Ο ποιητής Αδαίος ο Μακεδών», Φιλόλογος, τχ. 72 (Καλοκαίρι 1993), σ. 96-111