Είστε εδώ

Σπηλιάς Θανάσης, «Η Θεσσαλονίκη στο έργο του Γιώργου Ιωάννου», Φιλόλογος, τχ. 72 (Καλοκαίρι 1993), σ. 140-147